"Kultūros Pasas"

 

Kviečiame į “Kultūros Paso” edukacijas!

Susipažink su Lietuvos architektūriniais objektais konstruojant su LEGO®.

BRICKS4KIDZ® edukacinis renginys supažindins vaikus su Lietuvos architektūra ir kultūriniu bei tautiniu paveldu per konstravimą su LEGO®.

Vaikai ne tik įgis kultūrinių, tautinių žinių, bet ugdys kūrybiškumą, kritinį mąstymą, bendradarbiavimą ir kompleksiškai ruošis ateičiai. Konstruosime: Gedimino pilį, Valdovų rūmus, Prezidentūros rūmus ir dar daugiau. Per potyrį konstruojant skirtingus modelius, vaikai lengviau įsisąmonins Lietuvos architektūros istoriją ir kultūrinį pavedą. Jie supras kaip vienas ar kitas pastatas pastatytas, kokių principų reikia laikytis norint jį pastatyti. Mes tikime, kad vaikai mokosi geriausiai per veiklą, kuri skatina jų smalsumą ir kūrybiškumą, LEGO® yra puiki priemonė įgyvendinti šį tikslą.

Susipažink su Lietuvos transporto raida konstruojant su LEGO®.

BRICKS4KIDZ® edukacinis renginys supažindins su Lietuvos transporto raida ir kultūriniu bei tautiniu paveldu per konstravimą su LEGO®. Vaikai ne tik įgis kultūrinių, tautinių žinių, bet ugdys kūrybiškumą, kritinį mąstymą, bendradarbiavimą ir kompleksiškai ruošis ateičiai.

Konstruosime arklį su vežimu, garvežį, automobilį ir dar daugiau. Per šį potyrį vaikai supras kaip vystėsi Lietuvos transportas, kokią kultūrinę ir tautinę vertę jis turi. Jie supras transporto raidos svarbą šalies vystymuisi, tam laikmečiui būdingus kultūrinius aspektus, skirtingų transporto rūšių veikimo principus. Mes tikime, kad vaikai mokosi geriausiai per veiklą, kuri skatina jų smalsumą ir kūrybiškumą, LEGO® yra puiki priemonė įgyvendinti šį tikslą.

Susipažink su lietuviškos duonos gamybos keliu, konstruojant su LEGO.

BRICKS4KIDZ® edukacinis renginys supažindins vaikus su lietuviškos duonos gamybos keliu ir kultūriniu bei tautiniu paveldu per konstravimą su LEGO®.

Vaikai ne tik įgis kultūrinių, tautinių žinių, bet ugdys kūrybiškumą, kritinį mąstymą, bendradarbiavimą ir kompleksiškai ruošis ateičiai. Konstruosime vėjo malūną, diskutuosime apie duonos gamybos procesą. Per potyrį konstruojant modelius, vaikai lengviau įsisąmonins lietuviškos duonos gamybos procesą ir kultūrinį pavedą. Jie supras duonos gamybos procesą senovėje, kaip tai buvo svarbu mūsų protėviams. Mes tikime, kad vaikai mokosi geriausiai per veiklą, kuri skatina jų smalsumą ir kūrybiškumą, LEGO® yra puiki priemonė įgyvendinti šį tikslą.

Nuotolinė edukacija – “Lietuvos architektūra”

Edukacinis renginys supažindins vaikus su Lietuvos architektūra ir kultūriniu bei tautiniu paveldu. Moksleiviai susipažins su architektūros epochomis, stiliais, konstrukcijomis. Sudalyvaus Lietuvos architektūros virtualioje viktorinoje pasitelkiant išmaniąsias technologijas. Vaikai ne tik įgis kultūrinių, tautinių žinių, bet ugdys kūrybiškumą, kritinį mąstymą, bendradarbiavimą ir kompleksiškai ruošis ateičiai.

Copyright © 2017 Bricks 4 Kidz. All rights reserved. PRIVACY POLICY | CORPORATE CONTACT

LEGO® and DUPLO® are registered trademarks of the LEGO® Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse these programs or this web site.