Popamokiniai būreliai

 

Popamokiniai būreliai 6-12 metų vaikams

after-schoolfinal

Bricks 4 Kidz® po pamokų būrelis vyksta naudojant specialiai suprojektuotus patentuotus LEGO® konstruktorius.

Užsiėmimai skirti mokytis S.T.E.M. (mokslo, technologijos, inžinerijos ir matematikos) pagrindus.

Edukacija pagrįsta Bricks 4 Kidz® patentuotų modelių planais, skirtais įkvėpti būsimus inžinierius ir architektus.

Bricks4kidz neformalaus ugdymo programa – edukacija su LEGO® mokyti S.T.E.M. pagrindus sudaro galimybę atsiskleisti individualiems besimokančiųjų gebėjimams. Naudojant LEGO®. Bricks 4 Kidz® užsiėmimo metu vaikams suteikiamos edukacinės žinios apie konstruojamą objektą.

Užsiėmimo struktūra yra padalinta į: teorinę, praktinę, kūrybinę bei žaidybinę veiklą ir apibendrinimą.

Teorinėje dalyje vaikams yra rodoma prezentacija ir vyksta diskusija apie dienos temą.  Vaikai kartu su mokytoju aptarinėja temos modelio funkcijas, jo pritaikyma gyvenime (vaikai dalyvauja diskusijoje ir prezentacijoje, vyksta temos modelio funkcijų aptarimas, jo pritaikymas gyvenime.)

Praktinėje dalyje vyksta konstravimas pagal pateiktus modelių planus. Modelio planai yra skiriami pagal vaiko amžių ir gebėjimus – nuo lengviausių iki sudėtingiausių.

Kūrybinėje veikloje skatinamas vaikų kūrybiškumas. Modelį jie tobulina individualiai taip, kaip jie įsivaizduoja. Užsiėmimo metu ne tik vaikai, bet ir mokytojas mokosi stebėdamas vaikų patobulintus modelius.

Žaidybinėje veikloje yra ugdomos iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos.

Apibendrinime diskusijos metodu vyksta išmoktų, sužinotų žinių aptarimas. Ugdomos dalykinės kompetencijos, bendrosios žinios.

Bricks 4 Kidz® programos privalumai:

  • Stiprina mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos žinias (S.T.E.M).
  • Skatina dėkingumą už tai, kaip viskas pasaulyje veikia.
  • Padidina savigarbą sprendžiant problemas ir atliekant projektus.
  • Plėtoja socialinius / emocinius įgūdžius.
  • Padidina bendrąsias žinias per diskusijas, susijusias su kiekvienu modeliu.
  • Skatina vaiko vaizduotę.
  • Programos sukurtos pagal vaikų amžių ir sugebėjimus.

Bricks 4 Kidz® po pamokų programos pavyzdžiai:

Vaikai popamokiniuose būreliuose mokyklose skiriami į dvi amžiaus grupes (6-8 m. ir 9-12 m.).

6-8 m. vaikai 

Bricks 4 Kidz popamokiniai užsiėmimai su LEGO®! Edukaciniai užsiėmimai yra sukurti taip, kad jūsų vaikas turėtų galimybę įsisąmoninti pagrindinius Mokslo, Technologijų, Inžinerijos ir Matematikos (S.T.E.M. mokymas) principus.
Suteikite jam unikalią galimybę mokytis ir pasiekti puikių rezultatų LEGO® pagalba!
Mes žinome, kad mokytis gali būti smagu, o Bricks4Kidz užsiėmimų metu vaikai net nepajunta, kad mokosi, o kartu tobulėja ir jų vaizduotė, multisensoriniai įgūdžiai ir visa tai yra labai SMAGU!

9-12 m. vaikai

Mes norime, kad jūsų vaikai tobulėtų visapusiškai, todėl skatiname jų kritinį mąstymą ir kūrybiškumą specialiai tam sukurtose kūrybinių industrijų dirbtuvėse. 

Kūrybinių industrijų pradžiamokslio metu supažindinsime 8-12 m. vaikus su šiuolaikinėmis technologijomis kuriant istorijas, filmus, įrašus ar vaizdo žaidimus, konstruoti virtualioje erdvėje.
Programos tikslas – supažindinti kūrybinėmis šiuolaikinėmis industrijomis.
Uždaviniai:
· padidinti bendrąsias ir dalykines žinias;
· lavinti erdvinį matymą ir kūrybingumą.
· lavinti kritinį mąstymą;
· ugdyti probleminių užduočių sprendimą.
Programos metu vaikai lavins kodavimo ir programavimo įgūdžius. Jie įgis dalykinių žinių, ugdys kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir kompleksiškai ruošis ateičiai. 

 

Copyright © 2017 Bricks 4 Kidz. All rights reserved. PRIVACY POLICY | CORPORATE CONTACT

LEGO® and DUPLO® are registered trademarks of the LEGO® Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse these programs or this web site.